E-commerce i nieruchomości logistyczne: korzyści zrównoważonego rozwoju

Streszczenie 

Zrównoważony rozwój jest od dawna priorytetem branży logistycznej, która już na etapie projektowania budynków wdraża rozwiązania zapewniające ich efektywność energetyczną i niskoemisyjność. Kwestię zrównoważonego rozwoju warto uwzględnić też w ramach dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce, ponieważ handel elektroniczny ma obecnie olbrzymi wpływ na wzrost popytu na usługi logistyczne.  

Z badań naukowych dotyczących całościowego wpływu handlu detalicznego na środowisko wynika, że e-commerce poprawia stopień zrównoważonego rozwoju całej branży detalicznej. Kluczem do zrównoważonego handlu jest bowiem zmniejszenie wpływu transportu w handlu detalicznym – największego źródła emisji dwutlenku węgla w Stanach Zjednoczonych - w tym kontekście e-commerce ma duży potencjał. Konsolidacja wielu dostaw w ramach powtarzalnej trasy pozwala zmniejszyć ślad węglowy transportu o ponad 50% - mierzonego w kilogramach ekwiwalentu dwutlenku węgla – w porównaniu do wielkości emisji produkowanej przez pojazdy konsumentów podczas przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jeśli dodamy do tego szybsze, niż w przypadku indywidualnych klientów, tempo wdrażania przez firmy logistyczne samochodów o napędzie elektrycznym, to zakupy przez internet realnie wpływają na ograniczenie emisji CO2 w porównaniu do zakupów w sklepach stacjonarnych. 

E-commerce wymaga co prawda większej liczby opakowań, nie zmienia to jednak faktu, że ten model sprzedaży jest bardziej korzystny pod względem oszczędności w zakresie transportu, wspierając tym samym zrównoważony rozwój. Szacuje się, że dzięki zakupom przez internet handel detaliczny zmniejsza swój niekorzystny całościowy wpływ na środowisko o około 15%. 

Wprowadzenie

Wiodące zespoły badawcze z MIT, GRESB, Carbon Management oraz innych instytucji wykorzystujących kompleksowe modelowanie statystyczne, dokonały oceny ilościowej śladu węglowego poszczególnych modeli handlu. Kalkulacja całościowego śladu węglowego wykazała, że handel elektroniczny jest bardziej zrównoważony niż handel w tradycyjnych punktach sprzedaży. Głównym czynnikiem oddziałującym na środowisko jest transport, a konsolidacja dostaw sprawia, że handel elektroniczny jest w tym zakresie bardziej wydajny. W przyszłości, dzięki stałej optymalizacji łańcucha dostaw, możemy spodziewać się dalszego spadku poziomu emisji. Zapewni to szereg korzyści, zarówno jeśli chodzi o wpływ na środowisko jak i o efektywność ekonomiczną działalności biznesowej. 

Trzy główne aspekty w zakresie zrównoważonego rozwoju gwarantujące istotne i długotrwałe korzyści to: 

 1. Strategia lokalizacji – pozytywne skutki stale rozwijającego się łańcucha dostaw. Obecnie łańcuch dostaw umożliwia skrócenie dystansu między centrum operacyjnym a konsumentami końcowymi. Prowadzi to do zmniejszenia odległości pokonywanych łącznie przez pojazdy, a w efekcie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i obniżenia kosztów operacyjnych.

  • Jak to działa: Lokowanie towaru w bliskiej odległości od konsumentów końcowych to korzyści dla środowiska. Łączenie dostaw paczek pozwala zmaksymalizować ilość towarów transportowanych na terenie miasta. Obiekty typu Last Touch® oraz miejskie centra dystrybucji (więcej informacji w naszym dwuczęściowym raporcie na temat klasyfikacji obiektów - dostępny w języku angielskim) nie tylko gwarantują bliskość klienta docelowego ale również dają możliwość ograniczenia emisji wynikającej z transportu, zapewniając bardziej wydajną dystrybucję (zob. Rys. 1). W opracowaniu efektywnej strategii dostaw pomagają rozwiązania analityczne i technologiczne umożliwiające wybór najbardziej optymalnych tras. Z badań wynika, że wpływ transportu na środowisko w modelu handlu elektronicznego jest o połowę mniejszy niż w przypadku indywidualnych zakupów w sklepie stacjonarnym (zob. Rys. 2), nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wyższy odsetek zwrotów zakupionych produktów niż ma to miejsce w klasycznym modelu sprzedaży detalicznej.   

  Rysunek 1
  ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI W TRANSPORCIE DZIĘKI SIECI E-COMMERCE

  Znaczące oszczędności w transporcie dzięki sieci e-commerce
 2. Kanał sprzedaży – podmioty zajmujące się handlem elektronicznym dążą do zmniejszenia kosztów poprzez konsolidację zamówień i optymalizację sieci. Konsolidacja przepływu towarów w zagregowaną i zoptymalizowaną sieć zapewnia o 50% mniejszy ślad węglowy zakupów przez internet w porównaniu z tradycyjnym handlem. Oznacza to, że pod tym względem handel elektroniczny jest bardziej zrównoważony niż handel w stacjonarnych punktach sprzedaży. Zróżnicowane zwyczaje zakupowe mają różnoraki wpływ na środowisko. Ślad węglowy zakupów klienta indywidualnego zależy m.in. od rozmiaru jego koszyka, liczby wyjazdów do sklepu czy skali dokonywanych zwrotów. 
  • Jak to działa: Konsument robiący zakupy przez internet nie musi dojeżdżać do sklepu - czasem nawet kilkukrotnie – w celu wyszukania, porównania, a następnie zakupu produktu. W e-commerce zamówienie jest łączone z zamówieniami innych klientów, umieszczone w jednej dostawie i dostarczone na tej samej trasie. Jak podkreśla MIT w swoich badaniach2  - taka metoda dostaw jest znacznie wydajniejsza niż indywidualne wyprawy na zakupy i pozostawia niższy ślad węglowy. Ponadto im większa jest liczba produktów zamawianych przez internet, tym większa efektywność e-commerce. 
   W handlu elektronicznym mamy jednak do czynienia z większą liczbą opakowań niż w przypadku sprzedaży stacjonarnej. Szacuje się, że materiały do zabezpieczenia produktów generują ok. 1,0 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla i odpowiadają za większość wpływu środowiskowego zakupów przez internet. Jest to jednak nadal wartość znacznie niższa (o ok. 25 %) od wpływu jaki ma transport w handlu tradycyjnym (zob. Rys. 2).

  Rysunek 2
  EMISJE DWUTLENKU WĘGLA (CO2) W ZALEŻNOŚCI OD MODELU HANDLU

  Emisje CO2 w zależności od modelu handlu

  Źródło: Analiza środowiskowa dotycząca zakupów przez internet w USA,
  Centrum Transportu i Logistyki MIT

 3. Technologia – przyszłość już nadeszła. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz coraz liczniejsze wdrożenia zrównoważonych technologii budowlanych wpływają na zmniejszanie śladu węglowego produkowanego przez właścicieli budynków i najemców obiektów. Krótko- i długoterminowe korzyści stają się rzeczywistością.
  • Jak to działa: Dostawy za pomocą pojazdów elektrycznych są opłacalne. Ponad 90% przejazdów realizowanych przez samochody dostawcze mieści się w zakresie 100 mil (160 km), co jest odległością możliwą do pokonania przez pojazdy bezemisyjne. Upowszechnienie samochodów elektrycznych w firmach logistycznych może przyczynić się do zmniejszenia środowiskowego wpływu e-commerce nawet o połowę. Patrząc z perspektywy biznesowej, kluczem do sukcesu jest oferowanie klientom możliwości bezpośredniego podejmowania decyzji w zakresie zrównoważonego handlu. Ponadto klienci inwestujący w technologie przyjazne środowisku utrzymują przewagę nad konkurencją oraz zyskują przychylność partnerów biznesowych i inwestorów, czyli grup, które z biegiem czasu będą zwracać coraz większą uwagę na kwestie odpowiedzialnego i zrównoważonego handlu. 

Case Study: W Europie na popularności zyskują technologie wspierające zrównoważony transport.

Większe miasta europejskie wprowadziły strefy bezemisyjne oraz strefy bardzo niskiej emisji. Ciężarówki mogą do nich wjeżdżać tylko nocą, gdy ruch jest najmniejszy i dostarczają paczki do punktów zlokalizowanych jak najbliżej odbiorców końcowych. Rankiem rowery transportowe i elektryczne samochody dostawcze rozwożą paczki pod drzwi konsumentów.

 • Wniosek — Nocne dostawy to wydajny rozładunek i niższa emisja.

Podsumowanie 

Nieruchomości logistyczne przodują wśród obiektów komercyjnych pod względem wydajności energetycznej. Przyczynia się do tego zastosowanie zrównoważonych rozwiązań technologicznych i projektowych. W erze e-commerce strategiczna lokalizacja nieruchomości logistycznej jest kluczowym czynnikiem optymalizacji łańcucha dostaw i prowadzenia zrównoważonej działalności. Koncentracja dostaw w obszarze miejskim umożliwia obniżenie emisji dwutlenku węgla i czyni wymogiem to, co jeszcze wczoraj było tylko opcją. 

Jednocześnie rozwój handlu elektronicznego wspiera prowadzenie zrównoważonej działalności. Zastąpienie wielu wypraw po zakupy bezpośrednimi dostawami do domu jest bardziej korzystnym rozwiązaniem, nawet biorąc pod uwagę dodatkowe opakowania oraz wyższy odsetek zwrotów zakupionych produktów. 

Co więcej, wraz z rosnącą świadomością środowiskową i popytem na ekologiczne dobra konsumpcyjne rośnie popularność pojazdów elektrycznych i przyjaznych środowisku technologii transportowych. 
Niniejsza analiza jest pierwszym przeprowadzonym przez Dział Badań Prologis badaniem dotyczącym tego  zagadnienia. Będziemy dalej śledzić postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, obserwować zachodzące zmiany w zakresie technologii, zwyczajów konsumentów oraz wskaźników ich adaptacji. 

Więcej informacji na temat konkretnych zobowiązań Prologis w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w zakładce Zrównoważony Rozwój na stronie Prologis

Przypisy 

1. Analiza środowiskowa dotycząca zakupów przez internet w USA, Centrum Transportu i Logistyki MIT
2. Analiza środowiskowa dotycząca zakupów przez internet w USA, Centrum Transportu i Logistyki MIT
3. Krajowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) USA

Pobierz raport

Related Materials