Renata Kocemba
Marketing and Communications Manager na w Europę Środkową

Renata Kocemba

Renata Kocemba jako Marketing and Communications Manager w Europie Centralnej odpowiada za opracowanie oraz realizację strategii marketingowej Prologis w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Zarządza działaniami komunikacyjnymi w całym regionie, dbając o ich zgodność z globalnymi projektami, a także adaptując i wprowadzając szersze projekty Prologis na poziomie lokalnym. Koordynuje również współpracę między krajami CE, zarządza budżetem marketingowym oraz zapewnia wsparcie marketingowe i komunikacyjne pozostałym działom w firmie.

W ostatnim czasie z powodzeniem wdrożyła w całym regionie wiele projektów, w tym szeroko zakrojoną kampanię wizerunkową Made in Prologis i skierowany do klientów i ich pracowników projekt PARKlife™. Pod jej kierownictwem - po raz pierwszy w regionie, dodatkowo w trudnym czasie pandemii - przeprowadzona została akcja charytatywna Prologis Dock Doors of Giving oraz szereg inicjatyw wspierających pracowników i ich rodziny. Działania skierowane do pracowników i społeczności oraz strategia komunikacyjna Prologis w Polsce zostały docenione – firma otrzymała m.in. tytuł Etycznej Firmy 2020 nadawany przez Puls Biznesu oraz znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 50 Polskich firm, które zapewniły najlepszą opiekę podczas pandemii.

Z Prologis związana jest od ponad dekady, podczas której stale rozwijała ścieżkę swojej kariery. Pracę w strukturach firmy rozpoczęła na stanowisku Office Coordinator, aby wkrótce zostać asystentką w Dziale Marketingu. Następnie zdobywała nowe doświadczenia i rozszerzała swoje kompetencje na stanowisku Marketing & Communications Coordinator. W 2020 roku została mianowana szefem Działu Marketingu na Europę Centralną i jako Marketing and Communications Manager CE przejęła zarządzanie komunikacją w całym regionie.

Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.