Dr. Szilvia Andrelli: Správa a údržba nemovitostí je pro nás synonymem k láskyplné péči o naše nejbližší

Dr. Szilvia Andrelli

Szilvia Andrelli

Ředitelka pro správu nemovitostí a zákaznickou zkušenost v Maďarsku

Dr. Szilvia Andrelli, ředitelka pro správu nemovitostí a zákaznickou zkušenost v Maďarsku, spravuje 41 nemovitostí s celkovou plochou 630 000 metrů čtverečních. Do její agendy patří facility management (údržba a oprava budov), dohled nad účetnictvím, pohledávkami, administračními procesy a koordinace tendrů na dodavatelské společnosti či činností spojených s kapitálovými náklady. Podílí se též na přípravě systémových vylepšení pro inovační projekty.

Pokud jde o zákazníky a správu nemovitostí, myslí Prologis hlavně na vzájemné vztahy mezi subjekty, nikoli na hodnotu transakcí. Szilvia vnímá provoz budov jako službu. „Před pár lety jsem na jedné konferenci slyšela, že slovo ‚udržovat’ (maintain) je slovo složené, pocházející z latiny. Původ tohoto pojmu je ještě názornější ve francouzštině, kde main = ruka, tenir = držet. V maďarštině tedy doslova ‚držet v rukách’,“ vysvětluje. To dokonale vystihuje její postoj: „Vnímám správu a údržbu nemovitostí jako synonymum pro láskyplnou péči o svoje nejbližší.“

Jako property manažerka Prologis Szilvia spravuje budovy, jako by je sama vlastnila – a v jistém smyslu tomu tak je. „Je nevyhnutné, abychom si byli vědomi potřeb zákazníků, byli o krok napřed a dokázali tak předcházet předvídatelným problémům. Toho dosahujeme s pomocí pravidelné údržby, bráním si ponaučení z chyb a rychlými, plynulými opravami v případě, že dojde k poruchám. Zákazníci potom mohou pokračovat ve své práci a vše funguje tak, jak má,“ vysvětluje.

Aby takto provoz fungoval maximálně efektivně a měl ve výsledku přidanou hodnotu, je často třeba pečlivé utřídění dílčích poznatků a faktorů, jejich zhodnocení, analýza, pochopení, strukturování a racionalizace. „Ideální stav správce nemovitostí pozná tak, že si zákazníci vůbec nevšimnou naší přítomnosti. Vše jde totiž úplně hladce,“ říká Szilvia.

Zaměřeni na inovace je důležité především pro to, aby si společnost udržela vedoucí postaveni a byla o krok před budoucností – a u správy nemovitostí to není výjimkou. Prologis je lídrem na trhu logistických nemovitostí, mimo jiné díky manažerům a profesionálům, kteří zde pracují, a neustálým inovacím v jednotlivých oblastech, jako je například správa dat, digitalizace a automatizace. „Některé z našich projektů systémového rozvoje probíhají souběžně, což vedle každodenního řízení v krátkodobém horizontu klade nárok na zvládání celé řady dalších úkolů. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu to však významně zjednoduší práci, udělá provoz transparentnější, a nakonec poslouží zákazníkům.“ A právě to Szilvii motivuje.

„Uvědomělost Prologis v oblasti péče o životní prostředí, regulované pracovní procesy a neustálé zlepšovaní a etické fungovaní umožňují našim týmům pro správu nemovitostí poskytovat zákazníkům nejefektivnější možná řešení,“ dodává.

Paweł Kowalczyk
Klíčem je zůstat o krok před tím, co teprve přijde – a místo...

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.