Anna Zoń: Čas se neměří v metrech čtverečních
Anna Zoń

Anna Zoń

Manažerka pro správu nemovitostí a zákaznickou zkušenost Prologis v Polsku

Anna Zoń pracuje pro Prologis v Polsku od začátku roku 2015. Svou kariéru začala jako office coordinator v lokální slezské pobočce, kde zajišťovala každodenní podporu prezidenta společnosti a celého manažerského týmu. Po několika letech, dvou povýšeních a jednom stěhování se Anna stala nejmladším property manažerem společnosti Prologis a nyní jí je svěřeno pět logistických parků, které mají dohromady rozlohu přes 300 000 metrů čtverečních.

 „Už od začátku mě povaha práce property manažera utvrdila v přesvědčení, že svou kariéru chci budovat právě v tomto oboru. Měla jsem štěstí, jelikož jsem se mohla spolehnout na naprostou důvěru a podporu svých kolegů. Změna lokace, stěhování do Varšavy, povýšení a nové zodpovědnosti mi daly možnost se nesmírně zdokonalit. Získala jsem nové dovednosti, dostala příležitost učit se od ostatních kolegů a těžit z jejich znalostí a zkušeností.“

Práce property manažerky byla dynamická od začátku a už v prvním roce na nové pozici se Anna zapojila do procesu prodeje logistického parku. Získávání nových zákazníků a převzetí zodpovědnosti nad rozmanitým portfoliem naplnily její každodenní život spoustou pestrých výzev.

 „V mé profesi neexistuje nic jako ‚běžný den‘ nebo univerzální odpověď, nemohu se spolehnout na předpřipravená řešení. Čas ani úsilí se také nepočítají v metrech čtverečních.  Základ mé práce tvoří nezávislost a otevřenost – ke každému rozhovoru se zákazníky přistupuji individuálně, bez ohledu na to, zda jednám s velkou nebo malou společností.  Z pohledu property manažera nezáleží na tom, jak velkou plochu si u nás pronajímá.“

Anna je přesvědčena, že týmová práce a vzájemná podpora umožňují společnosti Prologis efektivně zavádět inovace.  Dobrým příkladem úspěchu takovéto týmové spolupráce je implementace Prologis FM – systému automatizujícímu řadu procesů a zlepšujícímu tak každodenní fungování zákazníků i manažerů, kteří zastřešují správu jejich nemovitostí. Díky úsilí jednotlivých členů property management týmu dokázal Prologis tento systém vyvinout a dále pracovat na jeho rozvoji, přizpůsobit jej potřebám všech svých zákazníků. Jít zákazníkům naproti a rozvíjet procesy způsobem, jenž zvýší jejich komfort a usnadní jejich každodenní provoz – to je přístup, jaký manažerský tým Prologis zastává.

Anna pak říká, že díky osobnímu nasazení členů týmu se Prologisu podařilo tento nástroj přizpůsobit ke spokojenosti všech.

 „Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky a faktu, že každý z property manažerů poskytl společně vytvořené řešení a návrhy, se nám podařilo vytvořit univerzální systém, který se pro naši každodenní práci stal nepostradatelný. Neznamená to však, že automatizujeme všechny procesy. Se zákazníky jsme neustále v kontaktu a se specifiky jejich podnikání jsme důvěrně obeznámeni, můžeme tedy rychle reagovat na základě jejich potřeb. Své zákazníky navštěvuji nejméně jednou týdně – nesetkávám se s nimi jen tehdy, pokud je třeba řešit problémy, přijímám preventivní opatření.“

Tento přístup, jenž je založen na odhodlání, proaktivním jednání a péči nejen o nemovitost samotnou, nýbrž i o kvalitu vztahů se zákazníkem, který v ní tráví svůj čas, umožňuje společnosti Prologis zůstat o krok napřed, uzavírá Anna.

 

Aneta Szewczak
Aneta Szewczak: Klíčem úspěchu je aktivně naslouchat, nejen...
David Jakeš
David Jakeš: budoucnost má neutrální uhlíkovou stopu

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.