Sportisimo, přední český řetězec se sportovním oblečením a obuví, se přemístil do prostor o velikosti 33 700 metrů čtverečních v roce 2017. Nová budova, kterou pro něj vybudoval Prologis na míru se nachází v Prologis Park Prague-Rudna a znamená rozšíření dosavadní plochy čítající 23 900 metrů čtverečních. Park se nachází pouhých 20 minut od centra Prahy. Budova s vysokými standardy v oblasti udržitelnosti získala nejvyšší možné hodnocení v akreditaci BREEAM – „Outstanding” a stala se teprve druhou takovou budovou v regionu střední a východní Evropy.

Nové centrum tvoří dvě obdélníkové haly, které byly přistavěny ke stávající budově s ohledem na ekologickou udržitelnost a přísné požadavky na používání stavebních materiálů.  Důležitým kritériem pro volbu vhodných materiálů byly analýzy nákladů na životnost, prevence znečištění, minimalizace zdravotních a bezpečnostních rizik a snaha o redukci odpadu vlivem recyklace.

V rámci rozvoje brownfieldů bylo zapotřebí odstranit starou chátrající zástavbu. V průběhu výstavby musel Metrostav, hlavní zhotovitel, splnit náročné standardy, včetně velmi přísných požadavků upravujících ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy. Velký důraz byl kladen na zpracování odpadu, se zaměřením na recyklaci a opětovné použití materiálů, aby se minimalizovalo množství odpadu ukládaného na skládkách. Smíšený stavební odpad, který by byl jinak uložen na skládkách, byl roztříděn z úžasných 80 procent.

Konečné ohodnocení 88,1 procenta v rámci akreditace BREEAM odráží design, který v sobě nejen zahrnuje použití materiálů šetrných k životnímu prostředí, ale i význačné provozní úspory. Veškerá energie v budově se sekundárně přesně měří, což nejenže poskytuje okamžitý přehled o spotřebě a případném selhání zařízení, ale umožňuje nájemníkům sledovat spotřebu energie, což napomáhá v šetření a účinnosti. Všechna výše uvedená opatření vedla k úsporám primární energie ve výši 18,4 procenta. Prologis přispívá k ochraně přírody tím, že se zaměřuje na snižování spotřeby vody ve všech svých projektech pomocí používání nejnovějších produktů na trhu. Denní spotřeba vody v centru byla snížena o 56 procent díky přívodu vody monitorovanému systémem pro detekci úniků.

Prologis standardně realizuje osvětlení výhradně prostřednictvím LED světel s pečlivě vybranými odděleně kontrolovanými zónami za účelem minimalizace spotřeby energie v nepřítomnosti pracovníků a současné maximalizace využití denního světla v kancelářských prostorách.

Obrovská skladovací hala je vytápěna infračervenými plynovými panely, jejichž sálající energie nabízí kýžený komfort, zatímco menší kancelářské prostory jsou vyhřívány elektrickými ohřívači.

Chlazení skladovacího prostoru je prováděno přes noc a využívá vysokých stropů a přirozeného proudění vzduchu. Pouze malá část kanceláří vyžaduje klimatizaci.

Aby byly splněny navržené hodnoty vnitřního prostředí, byly provedeny testy průvzdušnosti budovy (blower-door test), pro ověření vzduchotěsnosti pláště budovy – což je nyní standardní postup společnosti Prologis.

Akreditace BREEAM je pro společnost jak hnacím mechanismem environmentální a udržitelné excellence, tak známkou úspěchu – to dokládá právě výstavba nového distribučního centra Sportisimo v Prologis Parku Prague-Rudná. Tento projekt bude inspirací pro ostatní developery a kontraktory v celém regionu střední a východní Evropy.

Další příběh
Vidět znamená věřit: budova na míru pro EYELEVEL v Prologis Park Prague-Airport

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.