Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Ve třetí části trojdílného reportu se podíváme na budoucnost logistických nemovitostí, prozkoumáme vliv nově vznikajících trendů v dopravě, v produktivitě práce a chování zákazníků. Prologis odhaduje, že tyto trendy povedou k větší efektivitě v dodavatelském řetězci a přinesou úspory nákladů pro nájemníky logistických prostorů, z nichž část pokryje nájem, obzvláště v budovách situovaných v oblastech městské výplňové zástavby, kde budou zisky nejvýraznější.

Ve druhém reportu  z této série se ukázalo, že logistické nemovitosti v současnosti tvoří nejméně nákladnou součást hlavních výdajů dodavatelského řetězce. Konkrétně se jedná o méně než 5 % z celkového objemu řetězce. Za každý utracený dolar na nájmu utratí nájemci logistických nemovitostí 5-7 dolarů za pracovní sílu a 10 dolarů za dopravu.

Proto ve třetí části reportu nazvané „Inovace, disrupce a hodnota času: dalších 10 let ve světě logistických nemovitostí“ zdůrazňujeme investice do alternativních zdrojů paliva a autonomních vozů, jejichž ceny by měly dlouhodobě významně snížit náklady na dopravu, zatímco investice do robotiky/automatizace dramaticky sníží výdaje na pracovní sílu. Vzhledem k současnému rozdělení nákladů v dodavatelském řetězci je možné očekávat podstatné zisky v důsledku zvýšení efektivity: počítáme, že každé procento ušetřené na dopravě a práci se bude rovnat 15-20% úspoře na nájmu logistické nemovitosti.

Je velmi pravděpodobné, že trh s nemovitostmi zachytí část tohoto zisku. Posun směrem k “synchronizovanému obchodu” a důraz na jeho výhody a bezprostřednost a různorodost produktů by měl vést ke zvýšené různorodosti provozu maloobchodů a dodavatelských řetězců a díky správně umístěným logistickým nemovitostem bude možné tuto komplexnost zvládat.

Retailové modely také podléhají změnám spolu s růstem dodavatelských řetězců spojených s e-commerce a postupně zaniká model klasických maloobchodů. Maloobchodníci stále častěji vnímají dodavatelský řetězec jako konkurenční výhodu než jako nákladné centrum a začínají dávat této možnosti přednost. Pro dodavatelské řetězce to znamená méně nákladů za maloobchody a více za logistické nemovitosti – obzvláště prostory v blízkosti hlavních populačních center.

Náš výzkum se pokouší tento scénář vyčíslit. Vypočítali jsme, že nájmy v logistice se na hlavních trzích jsou 1,5 až 2x vyšší (někdy i více) oproti sousedícím trhům dodavatelského řetězce, jako jsou např. Varšava či přilehlé město Błonie. A rozdíly v nájmech v rámci trhů vzdálených od sebe přes 120 km (hodinová či dvouhodinová jízda) také ilustrují tyto výrazné rozdíly. Prologis Research rozdělila ceny nájmů podle regionálních specifik a vzdáleností od center měst v sedmi klíčových světových trzích s největší spotřebou a zjistila, že nájmy ve výplňové zástavbě a městských částech jsou 2x až 3x vyšší než na perifériích.

„Nájmy na předních světových trzích se za posledních pět let téměř zdvojnásobily a my věříme, že tento růst bude pokračovat,“ řekl spoluautor výzkumu Dirk Sosef, viceprezident pro strategii a výzkum v Prologis Europe, „očekáváme, že nárůst nájemného bude ještě strmější, a to díky zákazníkům, kteří jsou motivováni a ochotni platit za výplňovou zástavbu i městské lokality.“

Seznamte se s kompletní zprávou „Inovace, disrupce a hodnota času: příštích 10 let v logistických nemovitostech. V případě jakýchkoli doplňujících otázek se na nás neváhejte obrátit.

Sdílet článek
Pohledem developera: naše první logistická budova v CEE projektovaná pomocí BIM

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.