Prologis ESG Report 2018
 

Název nejnovější zprávy Prologis „Staying Ahead of Customer Needs“ uceleně vystihuje pokrok, který v roce 2018 společnost učinila v oblastech přístupu k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a řízení (ESG).

„Vím, že dlouhodobý závazek k plnění ESG nás odlišuje od konkurence, pomáhá nám lépe sloužit našim zákazníkům, dodává hodnotu našemu podnikání a udržuje nás v našem odvětví vždy o krok napřed,“ říká Hamid R. Moghadam, předseda představenstva a CEO Prologis. „Za dobu našeho působení jsme vybudovali portfolio strategicky rozmístěných aktiv, která splňují potřeby našich zákazníků a pomáhají řešit vše, co je tíží v otázkách lokace, energií či pracovní síly.“

2018: rok ve znamení prvenství 

Rok 2018 byl pro Prologis rokem dosažení milníků v oblasti udržitelnosti. Byl například v lednu v Davosu jmenován první americkou a šestou světovou nejudržitelnější společností v žebříčku Corpotate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations. Prologis se také stal první společností působící v oblasti logistických nemovitostí vydávající zelené dluhopisy.

Zde jsou další prvenství, jichž Prologis v roce 2018 dosáhl a která jsou detailněji popsaná ve zprávě:

  • Stal se první logistickou společností, která získala a schválila vědecky podložené cíle (SBT);
  • Jako první představil iniciativu pro pracovní sílu (Community Workforce Initiative či CWI)
  •  Je první společností, jejíž logistická nemovitost získala certifikát WELL na základě posouzení International WELL Building Institute (IWBI)
  • Jako první získal cenu Gold-Level Green Lease Leader

ESG: klíčový faktor pro růst hodnoty globálního portfolia

Z pozice globálního lídra v oblasti logistických nemovitostí Prologis ví, že ESG nejsou přínosem pouze pro komunity, jež společnost formuje, a jejich prostředí. Vytvářejí hodnotu také pro zákazníky, investory i další zainteresované strany a pomáhá růst jejich podnikání.

Růst

Růst hodnoty značky, loajality a spokojenost zákazníků, důvěra investorů, stejně tak jako vztahy se zaměstnanci a komunitami jsou klíčovými aspekty dlouhodobé strategie Prologis.

Produktivita

To znamená: úspora nákladů a zachování hodnoty prostřednictvím moderního, efektivního designu budovy – tak zůstává Prologis o krok před potřebami svých zákazníků

Odolnost

To znamená: inteligentní řízení finančního, provozního a reputačního rizika a budování důvěry mezi zúčastněnými stranami.

Čtěte víc

Nový ESG Impact Report přehledně ukazuje, jak se ESG Prologis vyvíjejí. Přináší také podrobnosti o tom, jak svůj pokrok společnost poměřuje s konkrétními cíli, a příklady toho, čeho již dosáhla – a v čem pokračuje – s úmyslem docílit výsledků napříč globálním portfoliem.

2018 ESG IMPACT WEBOVÁ STRÁNKA

Starší článek
Další úspěch na úrovni „Outstanding“ pro Prologis v České republice
Sdílet článek
Pronájem 30 000 metrů čtverečních dělá z Prologis Park Brno významný bod na mapě české logistiky

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.