Prologis with the title of Reliable Employer
 

Ocenění „Spolehlivý zaměstnavatel roku 2021“ je již třetím titulem v řadě, který polská pobočka Prologis získala za to, jak se stará o svůj tým – následuje po převzatých cenách pro „Etickou společnost roku 2020“ a za „Přátelské prostředí roku 2021“.

Nejnovějšího úspěchu Prologis dosáhl na základě výsledku hodnocení celé řady standardizovaných kritérií, jež realizovala expertní porota a jež se zaměřilo na oblasti od kvality pracovních podmínek přes organizační strukturu po míru investic do rozvoje zaměstnanců ve společnosti.

„Na polském trhu již brzy oslavíme 25. výročí. Za tu dobu jsme prošli řadou změn a čelili mnoha výzvám. Nicméně jedna věc zůstává během celého působení Prologis v Polsku neměnná – pozornost, již věnujeme našim zaměstnancům, protože právě oni stojí za úspěchy, kterých dosahujeme. Zkušenosti z uplynulého roku nás v mnohém utužily, a ještě posílily naši důvěryhodnost i pozici stabilního, spolehlivého zaměstnavatele, který dokáže projít jakýmkoli testem či krizí,“ uvedl Paweł Sapek, senior viceprezident a regionální ředitel Prologis pro střední Evropu.

Ve svém hodnocení odborná porota soutěže vyzdvihla transparentnost a objektivitu náborových procesů v Prologis i způsobu, jímž má společnost nastavený systém odměn. Uznání se dostalo také závazku Prologis orientovat se na iniciativy, k nimž dávají podněty samotní zaměstnanci, flexibilnímu systému benefitů, jenž dokáže reagovat na aktuální situaci, a podpoře, jíž Prologis věnuje svým zaměstnancům a která se projevila zejména během pandemie.

„Zajistit bezpečné pracovní prostředí, nabídnout psychologické poradenství během nucené izolace a poskytnout hmotnou výpomoc, abychom alespoň částečně dokázali našim zaměstnancům kompenzovat náhlé každodenní těžkosti – to byly naše priority v nejnáročnějších pandemických časech. Dnes můžeme dobře vidět, že speciální programy, jež jsme za tímto účelem zavedli pro naše zaměstnance a jejich rodiny, například ‚Recharge‘ nebo ‚Health Advocate‘, zafungovaly skvěle. Sami jsme získali mnoho nových zkušeností a na způsoby pojetí práce se dnes díváme úplně jinak. Příkladem této koncepční změny je firemní filozofie ‚Flexibility‘, již aktuálně zavádíme,“ zdůrazňuje Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a ředitelka marketingu a komunikace Prologis pro Evropu.

„Spolehlivý zaměstnavatel“ je každoročně udílené ocenění určené společnostem působícím v Polsku, které poskytují svým zaměstnancům nadstandardní péči a výhody. Cílem programu, realizovaného mimo jiné pod záštitou organizace Business Center Club a Asociace polských zaměstnavatelů, je najít nejlepší zaměstnavatele na území Polska. Jak sami pořadatelé uvádějí, zejména takové, kteří vytvářejí nekonvenční HR řešení a svůj expertní přístup k oblasti lidských zdrojů chtějí sdílet se zbytkem trhu.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.