Prologis zaznamenal významný posun směrem k plnění cílů udržitelného rozvoje, kde hraje dle Zprávy o udržitelnosti 2017 velkou roli odolnost. Byla provedena celosvětová analýza základních informací Global Reporting Initiative’s (GRI), která se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií (CRE) a na podporu výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií.

V roce 2017 se společnost globálně potýkala s neočekávanými environmentálními, sociálními a ekonomickými náklady, které byly spojené s přetrvávajícími klimatickými jevy. A i přesto, že měl Prologis v aktivech 2 miliardy USD v různých oblastech světa, které byly pod vlivem negativních klimatických událostí, byly tyto budovy odolné a vznikla jen zanedbatelná škoda. Zákazníci tudíž nezaznamenali větší zásahy do svého podnikání.

Za touto odolností stojí program správy udržitelnosti, sociální odpovědnosti a řízení (ESG), který přispívá k dlouhodobé udržitelnosti projektů společnosti na celém světě. Udržitelnost je součástí DNA společnosti Prologis. Díky novým technologiím a progresivnímu stylu podnikání může společnost zajistit kvalitní dlouhodobé hodnoty a výsledky, které akcionáři poptávají.

„Náš program ESG je podnikatelsky výhodný, těží z něj naši zákazníci, investoři, komunity i zaměstnanci. Co se týká ESG, vždy jsme byli pokrokoví a vždy pokrokoví budeme. To je totiž klíčem k tomu, jak můžeme my sami, i naši zákazníci, zůstat o krok vpředu před tím, co teprve přijde,” řekl Hamid Moghadam, předseda a CEO Prologis.

Pro Prologis je ESG nedílnou a zásadní součást podnikání. Pro posílení ochrany životního prostředí poskytuje Prologis zákazníkům moderní, udržitelné budovy; pro posílení sociální odpovědnosti spolupracuje se zákazníky a investory; pro posílení silného vedení pracuje Prologis na transparentní komunikaci, stejně tak jako na identifikaci a snižování rizik.

Ve zprávě z roku 2017 upozorňuje Prologis na významný posun směrem ke splnění cílů udržitelnosti:

  • 10 MW výkonu bylo díky solárním instalacím přidáno do portfolia, což zvýšilo celkovou kapacitu na 175 MW, jde o správnou cestu k dosažení 200 MW do roku 2020.
  • 82 % provozního portfolia mělo na konci roku 2017 úsporné osvětlení, což posunulo společnost blíže k cíli, tedy mít 100 % portfolia s úsporným osvětlením.
  • 40 % provozního portfolia má v současné době bílé nebo reflexní střechy.
  • cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 byl splněn o 4 roky dříve a Prologis je na dobré cestě ke splnění vědecky orientovaných cílů. 
Sustainability report 2017

Odolný a udržitelný design

Prologis do budov integruje technologie redukující energie a vodu, zaplňuje prolukové stavební plochy a usiluje o certifikaci budov tam, kde je možná. Nejvýraznější úspěchy v roce 2017 zahrnují nejvyšší ocenění BREEAM certifikace, které bylo uděleno nemovitosti postavené na míru v Prologis Park Praha-Rudna. Stala se tak první logistickou nemovitostí v České Republice s tímto oceněním a druhou nemovitostí tohoto typu v celé střední a východní Evropě, která dosáhla hodnocení “Outstanding”.

Inovace šetřící energie

Zavádění inovativních řešení pro produkci, spotřebu, úložiště a měření energie poskytlo společnosti Prologis možnost vyzkoušet a rozšiřovat nová udržitelná řešení.

Měření spotřeby: S využitím nástrojů pro sledování a správu spotřeby energií oznámila společnost Prologis, že 3 604 jejich globálních aktiv prokázalo v roce 2017 snížení spotřeby energie o 8,9 %, což má za následek snížení emisí o 4 %. 

Inteligentní měření: Založeno na úspěšném pilotním projektu v centrální a východní Evropě, Prologis představil inteligentní měření spotřeby elektřiny, plynu a vody v parcích po celém světě. V roce 2017 bylo zavedeno toto měření ve 100 % portfolia společnosti Prologis v České republice a na Slovensku.

Solární energie: Prologis byla jednou z prvních společností v logistickém průmyslu, která investovala do solárních panelů umístěných na střechách. V roce 2017 přidal Prologis do svého portfolio dalších 10 MW ze solární kapacity, tedy dohromady už 175 MW v devíti zemích, což je zhruba tolik energie, která je potřeba k napájení 26 000 průměrných amerických domácností každý rok.

Průkopnici v zelené energii

Dosavadní proces inovace ve společnosti Prologis není nikde zjevnější více, než v globálním portfoliu projektů zelené technologie a v business projektech, které zahrnují pilotní projekt Park Budapest – Harbor a Platio, maďarský start-up, který produkuje solární chodníky. Toto úsilí pomáhá zajistit, že Prologis a jeho zákazníci zůstanou vždy o krok vpředu před tím, co teprve přijde.

Propagace biodiverzity

Biodiverzita je nedílnou součástí udržitelného rozvoje, proto Prologis pracuje na zajištění zdraví rostlin a živočichů v okolí parků. Při obnově prolukových prostor se často setkává s problémy s předchozí

kontaminací, biodiverzita je v těchto případech podporována dvěma klíčovými způsoby: (1)  čistění potenciálně škodlivých kontaminantů ekosystému a (2) recyklace půdy. Veškerý nový vývoj podléhá přísným procesům environmentální kontroly, která zahrnuje hodnocení citlivých oblastí a ohrožených druhů. Příkladem chráněné biodiverzity jsou čtyři budovy společnosti Prologis blízko Paříže, kde jsou umístěny úly. V roce 2016 bylo vyrobeno 600 sklenic medu, který byl pak další rok v létě předán zákazníkům. 

Dobrý soused, který je společensky angažován

Prologis se snaží být dobrým sousedem, protože silné vztahy, v nichž zaměstnanci žijí a pracují, zvyšují vnímavost komunit k růstu a rozvoji, což společnosti umožňuje ještě lépe pomáhat svým zákazníkům. Do celosvětového projektu IMPACT Day 2017 společnosti Prologis se zapojilo 1 304 zaměstnanců, kteří dobrovolně vypomáhali 8 383 hodin 36 nevládním organizacím v komunitách, kde žijí.

Inkluze a diverzita

V Prologis mají inkluze a diverzita silnou pozici. Pro efektivní provoz a expanzi je podle Prologis nezbytné přijímat, rozvíjet a nechávat růst ty nejlepší talenty. V roce 2017 změnil Prologis svou strukturu odměňování tak, aby zahrnovala inkluzi a diverzitu jako bonusovou metriku. Na úrovni správní rady byla kompenzační komise přejmenována na Výbor pro talenty a kompenzaci a její charta změněna tak, aby zahrnovala důraz na inkluzi a diverzitu. Společnost Prologis se zavázala ke zvyšování úspěchu v oblasti inkluze a diverzity a jmenovala ambasadory pro nábor tak, aby odráželi rozmanitost společnosti vůči potenciálním zaměstnancům.

V roce 2017 byl Prologis již po deváté za sebou začleněn do seznamu Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, a zařazen na 44. místo v top 50. Pro srovnání, v roce 2016 skončil Prologis na místě 83. Udržování pozice na seznamu po dobu devíti let a posunutí se v žebříčku ve vysoce konkurenčním prostředí je důkazem trvalého závazku společnosti Prologis k udržitelnému designu a zodpovědnému rozvoji.

Prologis však nikdy neusne na vavřínech a neustále se snaží a bude snažit posouvat vpřed a dále rozvíjet své uznávané postavení v celosvětovém měřítku. „Jsem hrdý na to, že jsem byl součástí minulých úspěchů a jsem ještě více namotivován do dalších let. Vždy přemýšlíme nad tím, jak bychom mohli dělat věci lépe – ať už letos, příští rok nebo v dalším desetiletí,” říká Moghadam.

 

Sdílet článek
Prologis vytváří nový model hodnotící kompromisy, které musí společnosti ve svých dodavatelských řetězcích udělat, aby optimalizovaly náklady

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.