Od roku 2013 se zaměstnanci Prologis po celém světě každoročně účastní akce zvané IMPACT Day, což je mezinárodní den společnosti věnovaný službě veřejnosti. Vstanou od pracovního stolu, vyhrnou si rukávy a společně se snaží zlepšit prostředí komunit, v nichž žijí a pracují.

IMPACT Day dává našim zaměstnancům příležitost demonstrovat základní hodnoty společnosti Prologis, jimiž jsou integrita (Integrity), mentorství (Mentorship), nadšení (Passion), zodpovědnost (Accountability), odvaha (Courage) a týmová práce (Teamwork). Podílí se na rozličných aktivitách: od ekologického úklidu přes rekonstrukci sociálních zařízení po programy zaměřené na dopravní bezpečnost.

Celkem se do iniciativy zapojilo přes 1 200 zaměstnanců Prologis ze 71 poboček společnosti v 18 zemích světa a na dobrovolné bázi odpracovali více než 7 000 hodin. Společně tak pomáhali změnit k lepšímu životy druhých. Celosvětově Prologis spolupracuje se 40 organizacemi zasazujícími se o ochranu životního prostřední, zlepšení životních podmínek lidí a zabývajících se jejich vzděláváním.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.