Developerské služby

Kromě portfolia dobře umístěných, vysoce kvalitních logistických center má společnost Prologis rozsáhlé zkušenosti s výstavbou nových budov na míru podle náročných a rozmanitých specifikací našich zákazníků. Naše služby v oblasti řízení projektu pokrývají celou řadu příslušných disciplín, od analýzy pozemku po projektování, výstavbu a obrat. Proaktivně vybíráme lokality pro výstavbu, což nám umožňuje nabízet klientům dlouhodobé možnosti růstu. Díky širokému portfoliu, silné základně talentů a expertním znalostem našeho interního výzkumného týmu známe naše odvětví a trhy jako žádný jiný poskytovatel průmyslových nemovitostí – od nejlepších míst po průmyslové trendy, od udržitelných prvků po rostoucí odvětví e-commerce.

Výzkumy Prologis

Jediný interní výzkumný tým v oboru má přímý a jasný pohled na příležitosti dneška i trendy budoucnosti. Oddělení Prologis Research pro zajištění efektivních distribučních řešení pro naše zákazníky kombinuje informace získané analýzou dat z naší vlastní praxe s výsledky každodenních dialogů vedených s lídry v oblasti výroby a distribuce.

Prologis Park Hamburg-Steinwerder
Trendy ovlivňující výběry nových lokací v Evropě

Trendy ovlivňující výběry nových lokací v Evropě

Evropský logistický trh se rychle mění: rozvoj e-commerce zrychluje, dodavatelské řetězce se restrukturalizují a ekonomiky expandují. Za účelem lepšího pochopení toho, jak tyto změny mohou ovlivnit trh s realitami, provedlo oddělení Prologis Research se společností eyefortransport (eft) šetření mezi logistickými operátory z celé Evropy zaměřené na kritéri vedoucí k výběru lokace v současnosti i v budoucnu.

Prologis Research strong rental growth continues
Nájemné roste, zatímco se historicky snižuje neobsazenost

Nájemné roste, zatímco se historicky snižuje neobsazenost

Logistics Rent Index společnosti Prologis sleduje celosvětové trendy v čistém efektivním nájemném na 60 trzích ve čtyřech hlavních světových oblastech...

Udržitelný rozvoj

Jako globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí bereme péči o životní prostředí vážně. Naše logistická centra jsou navržena tak, aby splynula s okolím, měla minimální dopady na životní prostředí svého okolí a přinášela maximální energetickou účinnost. Využíváme geograficky relevantní udržitelné konstrukční prvky – bílé střechy, zřizování zelených ploch s nízkou spotřebou vody, střešní okna, solární panely a další – které snižují emise, účty našich zákazníků a celkové náklady na provoz.